درباره جدا کردن کاغذ دیواری

يکي از ويژگي‌هاي مثبت کاغذ ديواري نسبت به ساير پوشش‌هاي ديواري قابليت برداشتن آن از روي ديوار است که به سادگي انجام مي‌شود.

آب
آسان ترين روش کندن کاغذ ديواري، پاشيدن آب بر روي آن است. آب از درون منفذهاي کاغذ ديواري به چسب پشت آن نفوذ مي‌کند و آن را از بين مي‌برد. با از بين رفتن قدرت چسبندگي چسب پشت کاغذ ديواري، به راحتي مي‌توان کاغذ ديواري را از ديوار جدا کرد. البته کاغذ ديواري‌هايي که به اين روش به راحتي از ديوار جدا مي‌شوند بايد به اصطلاح قابل جداسازي (Peelable) باشند که بسياري از کاغذ ديواري‌هاي مدرن اين ويژگي را دارند.

مواد شيميايي
مواد شيميايي مخصوص کندن کاغذ ديواري را مي‌توان از فروشگاه‌هاي رنگ و ابزار فروشي تهيه کرد. براي جدا کردن کاغذ ديواري بايد ابتدا ماده شيميايي را که معمولا به صورت پودر است با مقداري آب گرم و سرکه مخلوط کرد و سپس محلول بدست آمده را با استفاده از اسپري بر روي ديوار پاشيد. بعد از آنکه محلول بدست آمده چسب ديوار را در خود حل کرد، لبه‌هاي کاغذ ديواري به راحتي با کمک کاردک يا چاقو کنده مي‌شود.

بخار آب
يکي ديگر از موادي که براي از بين بردن چسب کاغذ ديواري و جدا کردن کاغذ ديواري از ديوار استفاده مي‌شود، بخار آب است. براي اين منظور از دستگاه بخارکننده چسب کاغذ ديواري استفاده مي‌شود که با برق کار مي‌کند. اين دستگاه شامل يک مخزن آب است و با روشن شدن، آب درون آن بخار مي‌شود و مي‌توان با دسته مخزن بخار را بر روي کاغذ ديواري پاشيد. بخار آب چسب پشت کاغذ ديواري را حل مي‌کند و به کاغذ ديواري اجازه مي‌دهد تا به راحتي از ديوار جدا شود. در استفاده از بخار آب بايد دقت کافي به عمل بيايد تا به پوشش خشک ديوار زير کاغذ ديواري آسيبي وارد نشود.