انواع چسب کاغذ دیواری

قبل از آن که شما کاغذ ديواري تان را انتخاب کنيد مي بايست تصميم بگيريد چه نوع کاغذي استفاده مي کنيد. تنوع گسترده اي از انواع مختلف کاغذ ديواري در بازار امروز، وجود دارد.(انواع كاغذ ديواري ) آن ها به چندين روش توليد مي شوند و اثرهاي مختلفي را بر روي ديوار به وجود مي آورند. بدين صورت داشتن اين موضوع در ذهن که سبک دکوراتيوي که شما سعي داريد به آن برسيد در هنگام انتخاب کاغذ براي مثال، يک کاغذ سنگين وزن برجسته در يک دوره زماني نماي خوبي دارد، اما ممکن است در طرح هاي معاصر نماي عجيبي داشته باشد، مهم است.

کاغذ ديواري استاندارد
رول هاي استاندادر چاپي داراي عرض 52 سانتي متر هستند. آن ها در تنوع بزرگي از رنگ ها و طرح ها توليد مي شود و اکثراً داراي پرداخت مات هستند.
اين ها داراي ابعاد استاندارد هستند اما طرح ها به وسيله دست چاپ زده مي شوند، که باعث مي شود نسبت به کاغذهاي استاندارد بسيار گران تر باشند.

کاغذ ديواري وينيل
اين طرح ها شامل کاغذيست که به وسيله يک لايه رويي وينيلي چاپي محافظت مي شوند. استفاده از آن ها استفاده است و همچنين در مقابل فرسايش مقاوم هستند و خراشيده نمي شوند و آن ها مي توانند نماي درخشان داشته باشند.

کاغذ ديواري بافت دار

اين کاغذها براي استفاده براي روي ديوارهايي که کمي ناموزون هستند مناسب مي باشند زيرا الگوي بر آمده شان معايب کوچک را مي پوشاند. آن ها مانند کاغذهاي استاندارد بر روي ديوار نصب مي شوند اما براي کندن و جدا شدن به خيساندن بيشتري نياز دارند.

آناگليپتا و لينکراستا
آناگليپتا يک کاغذ داراي نقوش برجسته است که در ابتدا در دوره ويکتوريا استفاده شده و از يک ترکيب نخ و کاغذ درست مي شود. اين کاغذ زماني که مرطوب باشد از ميان رولرهاي حک کننده الگوها عبور مي کند که باعث حک شدن طرح بر روي کاغذ مي شود. اين کاغذ به طور ويژه براي نواحي داراي فرسايش بالا مانند راهروها مناسب مي باشند. اين کاغذ به صورت بدون رنگ توليد مي شود بنابراين تنها مي توانيد آن را براي تطابق با طرح دکوراسيون اتاق به دلخواه رنگ بزنيد، اين کاغذ همچنين قابل استفاده به عنوان پايه اي براي ايجاد تعدادي از اثرات رنگ شکسته استفاده شود زيرا لعاب درون تورفتگي هاي آن مي نشيند و باعث پررنگ تر شدن الگو مي شود.

لينکراستا يک پوشش ديواري حک دار مي باشد مانند آناگليپتا اما از ترکيب لينوليوم ساخته مي شود و مقاومت آن دو برابر است.