مداد چیست ؟

مداد ابزاری برای نوشتن ، طراحی و نقاشی است و در انواع گوناگونی وجود دارد. در فارسی مداد به معنای مرکّب تحریر بوده و در متون کهن همین معنا را می دهد. بخش خارجی مدادها معمولا از چوب یا کاغذ ساخته شده می‌شود و درون آن مغزیِ مداد که بخش استوانه‌ای شکل و باریکی است قرار می‌گیرد. این مغزی از ماده سیاهی به نام گرافیت یا مواد رنگی به همراه ترکیبات دیگر تشکیل می‌شود.
مدادتراش ، مدادپاک‌کن و کاغذ از دیگر نوشت‌افزارهایی هستند که همراه با مداد استفاده می‌شوند. استند لوازم تحریر

اصطلاح مدادسربی از کجا ریشه گرفته است؟
دراواسط قرن 16 میلادی، ماده ای که تا آن زمان ناشناخته و همچون سنگ معدن سرب براق بود در یکی از نواحی شمالی انگلستان کشف شد.به زودی غلاف های چوبی و فلزی برای این مـــــــاده تازه کشف شده ساخته و از آن به عنوان ابزارجدیدی برای نگارش استفاده شد. به این دلیـــل و اشتباها، این اختراع جدیـــد مدادسربی نام گرفت.
تنها در سال 1789 بود که یک شیمی دان سوئدی ثابت کرد که ماده مــورد بحــث سرب نبــوده و درواقـــع شکلی از کربن کریستالی، یا به عبارت دیگرگرافیت بوده است.
این ماده کمیاب و درنتیجه گران را با سولفــور و خاک رس مخلوط می کردند، که بعدها ترکیبات مصنوعی نیز به آن افزودند.
با تغییرترکیب مواد تشکیل دهنده، وپس از پخت در درجه حــرارت حـــدود 1100 درجه ســانتیگراد در کوره، می توان درجه سختی های مختلفی از مغز مداد را داشت.