قطع بروشور

قطع بروشور که بستگی به موضوع و نوع کار و خدمات و فرم و همینطور طرح گرافیست طراحی کاتالوگ دارد که با توجه به اطلاعات، توضیح ، تصاویر و شرح پیامها می باشد . و همچنین در چارچوب و طراحی کاتالوگ باید به مخاطب و کاربری آن نیز توجه کرد. عامل مهم در انتخاب قطع هزینه پیش بینی شده نیز میتواند باشد

ویژگی های یک بروشور
نکته اصلی که باید به آن توجه داشت در طراحی یک بروشور شناخت خوب و کامل سفارش دهنده ی بروشور و مخاطبی که این بروشور را دریافت می کند. شکیل، زیبا و در عین سادگی بر اساس تناسب با موضوع ، طراحی کاتالوگ باشد
از ویژگی های دیگر بروشور که می توان یه آن اشاره کرد ، این می باشد که برای جلب خواننده و ایجاد رغبت بیشتر در مخاطب استفاده کردن از عکس و طرحهای جالب طراحی کاتالوگ و دیدنی ضروری و لازم می باشد

توجه به سه نکته درطراحی و چاپ کاتالوگ ، طراحی گرافیک بروشور باید در نظر گرفته شود:
با کمترین المان -
درکوتاهترین زمان -
- بیشترین پیام را انتقال دهید