مراحل طراحی آلاچیق چادری

?- اطلاعات پلان
مطابق مرحله پيش طراحي اطلاعات را براي ما بفرستيد ، در صورتي که نمي توانيد تکنسين هاي ما با مراجعه به شما اقدام به برداشت اطلاعات مورد نياز از محيط و نقشه برداري مي نمايند. دقيق بودن پلان منجر به دقيق تر شدن محاسبات خواهد شد و کشش پارچه رويه آلاچيق بهتر نشان داده خواهد شد.
?- نمونه اوليه
در صورتي که طرح خاصي مد نظر شما نباشد، چندين فرم آلاچيق چادري براي شما ارسال مي شود تا از ميان آنها فرم و طرح هايي را که بيشتر دوست داريد انتخاب کنيد و بر مبناي سليقه شما کار پيش برود.
?- طراحي اوليه
بر اساس نمونه اوليه انتخابي طراحي اوليه با استفاده از نرم افزار هاي مربوطه به سه بعدي سازي انجام مي پذيرد. نظرات شما در اين بخش به تکميل فرايند طراحي بسيار کمک مي کند. اگر طراحي براي محدوده بزرگي انجام پذيرد که قابليت نمايش در يک تصوير را نداشته باشد از انيميشن سازي براي درک بهتر بهره گيري مي شود.
?- طراحي و تاييد نهايي
بر اساس تاييد نهايي که از طراحي سه بعدي توسط شما صورت پذيرفته ، ما طراحي دقيق مهندسي را انجام مي دهيم و ابعاد دقيق سازه و پارچه ها را محاسبه مي نماييم. اگر کارفرما فرم مطلوب خود را براي آلاچيق ويلا در مراحل اوليه به درستي انتخاب کرده باشد با دو يا سه طرح به فرم ايده آل خواهيم رسيد.
?- ساخت اتصالات
اتصالات فلزي در کارگاه آماده مي شوند. ستون ، پايه ستون ، کابل ها و … تا کمترين فعاليت جوشکاري و فلزکاري در محيط داشته باشيم. اين کار موجب مي شود تا ما يک آلاچيق پيش ساخته داشته باشيم که در کمترين زمان ممکن قابليت نصب داشته باشد.
?- دوخت پارچه کششي
پارچه کششي طراحي شده براي برش و دوخت به کارگاه مي رود و پارچه کششي براي پوشش آلاچيق در کارگاه آماده مي شود تا براي نصب به محل منتقل گردد. بسته به طرح و مقاومت در نظر گرفته شده دوخت لستر و يا دوخت HF انتخاب مي گردد.
منبع: ساينا سايه