ویژگی های مثبت نمایشگاه ها

-۱ کالاها علاوه بر آنکه به نمایش گذاشته می شوند به فروش هم می رسند.
-۲ شمار زیادی از مردم ترغیب می شوند که از نمایشگاه بازدید کنند.
-۳ بازدید برای عموم آزاد است.
-۴ معمولا بهای کالاها کمی ارزان تر از بازار است.
ویژگی های منفی نمایشگاه های فروش
-۱ سالن های این نوع نمایشگاه ها بسیار شلوغ است.
-۲ باید به میزان تقاضای مردم ، کالا به اندازه کافی در داخل غرفه وجود داشته باشد.
-۳ باید به تعداد کارمندان غرفه افزود.
-۴ معمولا عامه مردم از نمایشگاه بازدید می کنند و تعداد بازدیدکنندگان متخصص و اهل فن بسیار کمتر ازنمایشگاه ها است.
ویژگی های مثبت نمایشگاه های بازرگانی
-۱ ممکن است حجم سفارشات خریداران بسیار قابل ملاحظه باشد.
-۲ بازدیدکنندگان تا حد زیادی متخصص و خریدارانی واقعی هستند.
-۳ بازدیدکننگان آشنایی خوبی با محصولات یا خدمات ارائه شده کسب می نمایند.
-۴ امکان انعقاد قراردادهای کلان در این نمایشگاه ها بسیار زیاد است. ساخت غرفه
ویژگی های منفی نمایشگاه های بازرگانی
-۱ مشارکت در این نوع نمایشگاه ها با هزینه نسبتا بالایی صورت می گیرد.
-۲ شاید حضور در اولین نمایشگاه برای غرفه داران سوددهی چندانی در پی نداشته باشد.
-۳ بلیط وروردی این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه های فروش گران تر است.