بخش مذاکره و مشاوره غرفه

اين بخش نقش مهمي در بازاريابي و فروش کالا و خدمات ورساندن مشتري به مرز آمادگي جهت فروش و انعقاد قرارداد دارد . در اين بخش قابيلت هاي محصول ، توانمندي شرکت و توضيحات کامل توسط گروه و يا فرد مذاکره در اختيار مشتري قر ار مي گيرد و مذاکره اوليه ، توافق نامه و احيانا امضائ پيش قرارداد و اهداي هداياي شرکت و کاتولوگ هاي تخصصي انجام خواهد پذيرفت . طراحي اين بخش مي تواند متفاوت و با الهام از اتاق جلسات و مذاکرات شرکت و داراي امکانات مناسب و راحت باشد. دراين بخش اگر فضا، وسعت لازم را داشته باشد مي توان بخشي را جهت پذيرايي مهمانان خاص و براي انقعاد نهايي قرارداد تدارك نمود . طراحي غرفه

بخش پشتيباني
بخش پشتيباني شامل دو ناحيه مي باشد
- ناحيه قابل رويت : شامل مبلمان اداري و بخش پذيرايي مدعوين و بازديدکنندگان مي باشد
- ناحيه غير قابل رويت : شامل فضاي نگه داري تجهيزات و لوازم اضافي ، فضاي آبدارخانه ، فضاي استراحت و. . .
اين بخش با توجه به وسعت غرفه و امکانات شرکتها متفاوت خواهد بود و طراحي واحد هاي آن مي تواند در صورت بزرگ بودن بصورت مجزا و مستقل انجام پذيرد .

بخش آموزش
اين بخش با توجه به اهميت بحث آموزش و استفاده بهينه از بعد تبليغات و شناساندن شرکت و محصولات آن ، در صورت داشتن فضاي کافي ، محلي را در غرفه به اين امر اختصاص مي دهند و در آنجا علاوه بر معرفي شرکت ، طرز کار و روشهاي اجرايي و تخصصي مربوطه و يا نحوه ارايه خدمات را رايگان آموزش مي دهند .