در مورد غرفه سازی

1- ساخت غرفه نمايشگاهي: غرفه سازي از 0 تا 100 در کارخانه شرکت در شهرک چوب بري ها و با ابزار دقيق برش ساخت غرفه با متريال جديد ساخت غرفه با مهندسي نور، به کارگيري نور هاي مناسب موضعي و پروژکتور و ال اي دي LED , و نور مخفي براي زيبايي غرفه بهره گيري از کف سازي خوب با کفپوش آکوآ طرح دريا به شکلي که با نوردهي از زير کف غرفه هنگام قرارگيري پا در کف غرفه ، کفپوش حباب حباب ميشود در طراحي نمايشگاه و طراحي غرفه نمايشگاهي چند نکته نوع و تفاوت طراحي را معيين مي کند. 1-طراحي نمايشگاه و ساخت غرفه با توجه به ابعاد غرفه 2-طراحي غرفه و ساخت نمايشگاه با توجه به محل قرارگيري نسبت به راه رو هاي نمايشگاه و محل هاي عبور و مرور بازديدکنندگان نمايشگاه 3-طراحي غرفه و ساخت نمايشگاه با توجه به پلان غرفه 4-طراحي غرفه نمايشگاهي با توجه به نوع کالا يا خدمات قابل نمايش 5-طراحي غرفه نمايشگاهي با توجه به روانشناسي و جامع شناسي بازديد کنندگان 6-طراحي غرفه نمايشگاهي با توجه به ديگر رغبا غرفه سازي 2- نمونه طراحي سه بعدي غرفه نمايشگاهي: (طراحي نمايشگاه) Exhibition Design در طراحي نمايشگاه و طراحي غرفه نمايشگاهي چند نکته نوع و تفاوت طراحي را معيين مي کند. 1-طراحي نمايشگاه و ساخت غرفه با توجه به ابعاد غرفه 2-طراحي غرفه و ساخت نمايشگاه با توجه به محل قرارگيري نسبت به راه رو هاي نمايشگاه و محل هاي عبور و مرور بازديدکنندگان نمايشگاه 3-طراحي غرفه و ساخت نمايشگاه با توجه به پلان غرفه 4-طراحي غرفه نمايشگاهي با توجه به نوع کالا يا خدمات قابل نمايش 5-طراحي غرفه نمايشگاهي با توجه به روانشناسي و جامع شناسي بازديد کنندگان 6-طراحي غرفه نمايشگاهي با توجه به ديگر رغبا ارائه نقشه اتوکد (در صورت درخواست مشتري)نقشه دقيق ساخت غرفه ارايه مي شود.Autocad of Exhibition Stands در طراحي و ساخت هر يک از نمونه هاي زير با صاحبان آن غرفه نمايشگاهي مصاحبه اي انجام شده و غرفه ايي 100% منطبق با نياز شرکت کنندگان در نمايشگاه طراحي و ساخته شده است. نقش نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني در بازاريابي محصولات شرکت‌هاي ايراني نمايشگاه‌هاي بازرگاني به عنوان يکي از ابزار ترويج در بازرايابي صنعتي با گرد هم آمدن فروشندگان و خريداران در يک مکان نمايش مستقيم و سه بعدي کالاها و خدمات کشف و آشکارسازي عناصر مؤثر ولي مخفي خريد (نظير مديران مهندسان و ) مرتفع ساختن اهداف فروش و غيرفروش و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت محصولات شرکت‌ها نقش بسزايي در بازاريابي کالاها و خدمات شرکت‌ها ايفا مي‌کنند نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني تهران نيز با بهره‌گيري از مديران و متخصصين کارآمد و حضور فعال شرکت‌هاي داخلي قادر است نقش چشمگيري در بازاريابي و بالتبع توسعه صادراتي غيرنفتي کشور ايفا کند براي انجام اين تحقيق از منابع مکتوب (کتب مقالات روزنامه‌ها و ) و داده‌هاي جمع‌آوري شده از پرسشنامه‌هاي توزيع شده ميان مديران عامل بازرگاني و فروش 46 واحد صنعتي کشور در صنايع کاشي تهويهء صنعتي بخاري گازي و لوستر و مصاحبه‌هاي انجام شده با کارشناسان مرکز توسعه صادرات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني بهره گرفته شد از جمله مشکلات موجود در راه انجام اين مهم مي‌توان به محدوديت منابع فارسي و انگليسي و عدم همکاري تعدادي از واحدهاي صنعتي اشاره نمود که با پيگيري‌هاي جدي اين مشکلات تا حد زيادي مرتفع گرديدند نقاط ضعف نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني تهران را مي‌توان از دو زاويه الف - برگزار کنندگان نمايشگاه و ب - شرکت‌هاي خاص در نمايشگاه مورد بررسي قرار داد از جمله مي‌توان به ضعف در بهره‌گيري از ابزارها و تکنيک‌هاي بازاريابي حضور بي‌برنامه و بي‌هدفي بسياري از شرکت‌هاي داخلي و کارکنان آموزش نديده بيشتر غرفه‌ها اشاره نمود رفع اين مشکلات تا حد زيادي موجب افزايش کارآيي نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني تهران خواهد شد به علاوه بهبود فرهنگ نمايشگاهي در عامهء مردم از طريق رسانه‌هاي گروهي جلوگيري از نمايش کالاها و خدمات غيراستاندارد و کم‌کيفيت دعوت از هيئت‌هاي بازرگاني و شرکت‌هاي فعال خارجي جهت بازديد از نمايشگاه و همکاري با مراکز تحقيقي و دانشگاهي کشور ضروري مي‌باشد