طراحی استند تبلیغاتی

با قرار دادن استند ايستاده در کنار غرفه هاي نمايشگاهي و يا در فروشگاهها مي توان توجه بازديدکننده را جلب نمود و براي لحظه اي او را براي خواندن يا حداقل ديدن استند و سطح گرافيکي متوقف نمود.
طراحي استند تبليغاتي در ذيل امور گرافيک قرار دارد که در سايزهاي و سازه هاي متفاوتي صورت مي گيرد. براي طراحي استند از سايزهاي معمول 200 90 سانتيمتر، 160 60 سانتيمتر و 200 100 سانتيمتر، به صورت مستطيل عمودي استفاده مي شود، اما شيوه هاي نوين طراحي سازه هاي استند اين امکان را فراهم مي کند تا از سايزها و شکل هاي ديگري نيز براي طراحي استند تبليغاتي استفاده کنيم.
طراحي استند براي معرفي يک مؤسسه يا شرکت، تبليغ براي يک محصول خاص، شرح فعاليت ها و کارهاي تبليغاتي ديگر در محيط هاي مختلف انجام مي شود. اين محيط مي تواند غرفه يک نمايشگاه باشد يا محيط يک شرکت، مؤسسه و يا آموزشگاه.
استندها به دليل اندازه هاي منحصر به فرد اين قابليت را دارند تا در نمايشگاه ها شرح وضعيت، فعاليت و محصولات شرکت را با شرح کامل ارائه دهند و تصاوير و شعارهاي تبليغاتي شرکت را لحاظ نمايند.
استندهاي نمايشگاهي امروزه در بسياري از معابر، فروشگاه ها، داروخانه ها، سالن هاي همايش، نمايشگاه ها و حتي دفاتر و شرکتها کاملاً قابل مشاهده هستند.
مهر پرينت 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون