مداد چیست ؟

مداد ابزاري براي نوشتن ، طراحي و نقاشي است و در انواع گوناگوني وجود دارد. در فارسي مداد به معناي مرکّب تحرير بوده و در متون کهن همين معنا را مي دهد. بخش خارجي مدادها معمولا از چوب يا کاغذ ساخته شده مي‌شود و درون آن مغزيِ مداد که بخش استوانه‌اي شکل و باريکي است قرار مي‌گيرد. اين مغزي از ماده سياهي به نام گرافيت يا مواد رنگي به همراه ترکيبات ديگر تشکيل مي‌شود.
مدادتراش ، مدادپاک‌کن و کاغذ از ديگر نوشت‌افزارهايي هستند که همراه با مداد استفاده مي‌شوند. استند لوازم تحرير

اصطلاح مدادسربي از کجا ريشه گرفته است؟
دراواسط قرن 16 ميلادي، ماده اي که تا آن زمان ناشناخته و همچون سنگ معدن سرب براق بود در يکي از نواحي شمالي انگلستان کشف شد.به زودي غلاف هاي چوبي و فلزي براي اين مـــــــاده تازه کشف شده ساخته و از آن به عنوان ابزارجديدي براي نگارش استفاده شد. به اين دليـــل و اشتباها، اين اختراع جديـــد مدادسربي نام گرفت.
تنها در سال 1789 بود که يک شيمي دان سوئدي ثابت کرد که ماده مــورد بحــث سرب نبــوده و درواقـــع شکلي از کربن کريستالي، يا به عبارت ديگرگرافيت بوده است.
اين ماده کمياب و درنتيجه گران را با سولفــور و خاک رس مخلوط مي کردند، که بعدها ترکيبات مصنوعي نيز به آن افزودند.
با تغييرترکيب مواد تشکيل دهنده، وپس از پخت در درجه حــرارت حـــدود 1100 درجه ســانتيگراد در کوره، مي توان درجه سختي هاي مختلفي از مغز مداد را داشت. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون