اشکالات لمینت

جعفري در خصوص اشکالات رايج در عمليات لمينيت کارتن به اين موارد اشاره مي کند: «از جمله نکاتي که در عمليات لمينيت کارتن بايد به آن توجه کرد، نحوه رفتار و گزينش چسب و استفاده از مقدار مناسب آن روي سطح کار است. شايد به عنوان مثال کاربردي بتوان به تفاوت ميزان رواني چسب در فصل هاي تابستان و زمستان اشاره کرد. چسب در فصل سرد، سخت تر خواهد بود و براي افزايش رواني آن ناچار به مخلوط کردن کامل و صحيح آب و چسب هستيم که اين موضوع موجب ديرتر خشک شدن چسب مي شود که توجه بيشتري را مي طلبد. از طرفي اگر آب اضافه شده به چسب کم باشد، امکان جمع شدن هوا در زير لايه لمينيت شده وجود خواهد داشت. از همين رو بايد در انتخاب چسب به نسبت جنس بستر، زمان استفاده و ويژگي هاي چسب، دقت لازم صورت گيرد. توصيه مي شود قبل از انجام لمينيت، چسب مصرفي مورد آزمون قرار گيرد.»

وي همين طور مي افزايد: «آزمون هاي ساده اي مي توانند مورد استفاده باشند. از آن جمله قرار دادن مقداري چسب برروي کاغذ بازيافتي است. اگر بعد از دقايقي رنگ چسب به قهوه اي تيره متمايل شد، نشان دهنده آن است که مقدار آب موجود در چسب زياد است. همين طور با چسباندن ? تکه کاغذ مي توان ميزان چسبندگي چسب را اندازه گرفت.»طراحي و چاپ کاتالوگ

در پايان از جعفري در خصوص دليل استفاده از روش لمينيت دستي علي رغم مزاياي سيستم ماشيني، مي پرسيم: «استفاده از روش دستي يا نيمه اتوماتيک در مقايسه با روش تمام اتوماتيک نيازمند رعايت نکات بيشتري خواهد بود تا بتوان به کيفيت مورد نظر رسيد. اما در حال حاضر با توجه به تيراژ کار و سفارشات متعدد و همين طور کوتاه تر بودن زمان آماده سازي ماشين دستي نسبت به اتوماتيک، هنوز روش دستي را ترجيح مي دهيم.»