قیمت کارت ویزیت

هنگامي که شما يک کارت ويزيت سفارش مي دهيد، کارت ويزيت شما در يک فرم بزرگتر، در کنار سفارشات ساير مشتريان قرار مي گيرد. به دليل کنار هم چيده شدن فايل هاي مختلف در يک فرم ، قيمت کارت ويزيت کاهش مي يابد و هزينه ها به صورت مشترک بين تمام کارت هاي داخل فرم تقسيم مي شود. چاپ کاتالوگ

در فرم عمومي کارت ويزيت ها کنار هم چيده مي شوند.
هر فرم عمومي داراي ميانگين رنگي خاص مي باشد و رنگ ها بر اساس رنگ غالب فرم چاپي تنظيم مي شود، از اين رو کليه کارهايي که در اين فرم چاپ مي شوند ممن است حداكثر با 15 % اختلاف رنگ نسبت به مانيتور استاندارد مواجه شود. ( تغيير مداوم مواد اوليه ( کاغذ – مرکب – روکش ها و …) نيز بر اين اختلاف رنگ تاثير گذار مي باشد.)

نسبت به حساسيت و اهميت کارتان نوع سفارش خود را مشخص کنيد، در فرم اختصاصي قيمت کارت ويزيت شما بالاتر خواهد بود، اما نمونه ي چاپي جديد با نمونه رنگ چاپ قبلي شما منطبق خواهد شد.
منبع: اشل پرينت