يك دستگاه چاپ افست چهار رنگ

از آنجايي که چاپ مجموع رنگ ها در سيستم چاپ افست جدا گانه صورت مي پذيرد تطبيق دقيق رنگ ها بر روي يکديگر از موارد بسيار مهم در كيفيت چاپ است. در سيستم هاي جديد تر تطبيق رنگ به صورت كامپيوتري و از طريق سيستم هاي ديجيتال انجام مي شود. در اين سيستم ها نقش اپراتور كاهش پيدا كرده است.
پس از چاپ بسته به جنس و چاپ کارت ويزيت، مراحلي نظير سلفون کشي ( براي کارت ويزيت سلفون مات، کارت ويزيت سلفون براق، کارت ويزيت سلفون مات دور گرد، کارت ويزيت سلفون براق دورگرد و کارت ويزيت سوسماري) لمينيت کشي ( براي کارت ويزيت لمينت براق،کارت ويزيت لمينت مات و کارت ويزيت لمينت برجسته) و خدمات يووي موضعي و طلاکوبي ( براي کارت سلفون طلاکوب، سلفون يووي موضعي و طلاکوب، لمينت طلاکوب و .. ) انجام مي شود. طراحي و چاپ کاتالوگ
پس از انجام مراحل اوليه چاپ بر روي کاغذ، کاغذ هاي چاپ شده به دستگاه برش سپرده مي شوند. در اين مرحله فرم هاي چاپ شده برش خورده و تقسيم مي شوند.
همچنين کارت هاي لمينت و سلفون هاي دورگرد در اين مرحله قالب خورده و دورگرد مي شوند.
منبع: اشل پرينت