درباره شیوه انتخاب غرفه برتر نمایشگاه

هدف از تشكيل اين كميته برنامه ريزي جهت هدايت شايسته برنامه هايي بود كه در ارتباط با اهداف علمي و پژوهشي ستاد مي توانست با همفكري جامعه علمي استان تاثيرگذار باشد. اعضاي کميته علمي پيرو مصوبه ستاد از دانشگاهها و مراکز علمي سطح استان و سازمان هاي اجرايي به شرح پيوست بودند.
اهداف تشكيل كميته :
v تبيين اهميت پژوهش و فناوري و معرفي دستاوردهاي پژوهشي استان با همكاري ساير كميته ها
v تقويت روحيه تحقيق و فعاليت هاي علمي و فناوري در كليه محققين و علاقمندان تحقيق و پژوهش
v زمينه سازي جهت كاربردي نمودن پژوهش ها و افزايش تعامل بين مراكز دولتي، بخش خصوصي و مراكز آموزشي و پژوهشي با همكاري ساير كميته ها
v شناسايي و بسترسازي براي حمايت از نخبگان مراكز پژوهشي و پژوهشگران برجسته

شرح وظايف تعيين شده براي اين كميته به شرح ذيل تعيين شد:
v انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان و تجليل از آن ها
v انتخاب بهترين طرح هاي تحقيقاتي در سال 88-87
v پيش بيني سمينارها، همايش ها، كارگاه هاي آموزشي، سخنرانان و برگزاري ميزگرد با حضور پژوهشگران، نخبگان و مسئولين كشوري و استاني در محل نمايشگاه و ساير مكان ها در ايام هفته پژوهش
v انتخاب غرفه برتر در محل نمايشگاه و نظارت بر كيفيت غرفه ها
v نامگذاري ايام هفته پژوهش و فناوري
v برنامه ريزي در جهت جذب صاحبان ايده و نخبگان استاني در ايام هفته پژوهش
· دانشگاه علوم پزشكي مشهد در اولين گام با تشكيل دبيرخانه كميته علمي در معاونت پژوهشي دانشگاه با حضور يك كارشناس مسئول و سه كارشناس و فعاليت 550 نفرساعت برگزاري و اطلاع رساني جلسات-انجام مكاتبات – پاسخ گويي به مراجعان استان – اجراي دستورات و مصوبات كميته ها و زيركميته ها را به اين دبيرخانه محول نمود. غرفه سازی نمایشگاهی
· اين كميته در اولين جلسه خود تشكيل 3 زيركميته علمي را به تصويب رساند. 3 زيركميته با هدف ارزيابي عادلانه مدارك پژوهشگران و محققان استان در سه سطح تشكيل گرديد تا هم امکان رقابت براي پژوهشگران دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي فراهم شود و هم محققين برتر مراکز علمي حضور فعالي در اين رقابت داشته باشند:
1- زيرکميته انتخاب پژوهشگران دستگاه هاي اجرايي و كارآفرينان، متولي : دانشگاه آزاد اسلامي
2- زيرکميته انتخاب فناوران و طرح هاي فناوري برتر ، متولي : دفتر فناوري اطلاعات استانداري
3- زيرکميته انتخاب طرح هاي پژوهشي برتر دانشگاه ها و مراکز تحقيقات مصوب وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، متولي: جهاد دانشگاهي
متوليان اين 3 زيرکميته در جلسات کميته علمي با معرفي اعضا فعاليت خود را بسيار سريع و تا حد ممکن جامع شروع کردند. به طوريكه با طراحي فرمهاي مربوطه، برنامه ريزي جهت نحوه ارزيابي مدارك، نحوه گردش كار ، اعلام فراخوان به كليه دستگاهها، سازمان ها و مراكز مربوطه به جمع اوري مدارك محققين استان پرداختند و در نهايت با تشكيل كميته هاي داوري ارزيابي مدارك انجام شد.