مراحل پیش طراحی آلاچیق چادری

معمولا صاحبان باغ و ويلا و يا معماران براي شاخص نمودن و متفاوت نشان دادن ملک و پروژه خود دنبال طراحي هاي مبتني بر سليقه ، معماري بنا و … مي شوند. براي طراحي مناسب به موارد زير نياز مي باشد :
?- پلان سايت
براي آغاز کار نياز به يک نقشه اندازه گذاري شده از محدوده اي که آلاچيق چادري در آن نصب مي شود مورد نياز مي باشد که مي تواند شامل موارد ذيل باشد:
فاصله بين المان ها و سازه هاي موجود در محيط با يکديگر مانند خانه ، ديوار ، درخت ، پست برق ، لوله کشي گاز و …
فاصله هاي قطري در چند نقطه مختلف بطوريکه بتوان نقشه ديد را محاسباتي نمود.
ارتفاع از سطح زمين المان هاي مختلف و اينکه در چه ارتفاعي آلاچيق پارچه اي اجر شود.
نقشه پلان ساختمان و يا کد ارتفاع زمين ( بصورت عکس يا فايل کد )
?- عکس
چادري طرح سان شيد5
آلاچيق چادري طرح سان شيد
تعدادي عکس بنحوي که سازه ها و محيط پيراموني در آن قابل تشخيص باشد. هر چه عکس ها بهتر باشد طراحان ما درک بهتري از فضا خواهند داشت و مشکلات احتمالي از قبل پيش بيني و مرتفع گردند. اگر بتوانيد عکس ديد از بالا بگيريد به فهم بهتر محيط و رسيدن به نقشه بهتر محيط کمک مي کند.
?- موقعيت مکاني و منظر
موقعيت شمال بر روي نقشه و عکس ها نمايان باشد. تا جهت تابش خورشيد براي طراحان مشخص شود. همچنين زمان استفاده از آلاچيق در طول روز و فصل هاي مورد استفاده در طول سال رو اعلام کنيد تا طراحي براي حداکثر سايه در زمان استفاده شما انجام پذيرد. مکان حدودي مورد پيشنهاد خود را نيز اعلام نماييد.
?- شرايط عمومي منطقه
اطلاع طراحان از شيب زمين ، مصالح رويه زمين ، جنس خاک زمين ، ضخامت رويه خاک ، عمق سنگ بستر يا پي ، حداکثر سرعت باد و … مي تواند نوع طراحي سايه بان ، هزينه هاي اجرا و هزينه تمام شده پروژه را کاهش دهد. اطلاعات مربوط به فضاي سبز خارجي ويلا در محوطه سازي ويلا و فضاي خارجي بسيار مهم مي باشند.
?- نمونه کار
اگر شما فرم خاصي از آلاچيق پارچه اي ويلا را در وبسايت ما ديده ايد که مشابه طرح دلخواه شما و آنچه در ذهن خود داريد حتما آن را اطلاع دهيد.
?- کاربرد شما
و سايبان استخر (12)
سايبان آلاچيق پارچه اي با فرم کايت
مهمترين مورد در طراحي و ساخت سايبان چادري اين است که شما چه استفاده اي از آلاچيق نصب شده مي خواهيد داشته باشيد. (آفتاب گير ، محافظ باران ، المان دکوراسيون محوطه ، زيبا سازي فضاي سبز ، ايجاد حريم شخصي ، غذا خوري، سايبان کنار استخر ، مخفي نمودن و يا حتي پارکينگ خودرو ) 

منبع: ساينا سايه