کاتالوگ چیست؟

کاتالوگ مجموعه ی چاپی از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت یا یک موسسه با اطلاعات جزیی لازم برای فروشنده مصرف کننده است.

کاتالوگ ها برای معرفی فهرست محصولات شرکتهای تولیدی و یا معرفی سرویس های شرکتهای خدماتی ارائه می گردند.
کاتالوگ ها برای واسطه ها و توزیع کننده ها طراحی و چاپ می گردند، اما بروشور برای مصرف کننده جز طراحی و چاپ می گردد.
در طراحی بروشور باید توجه داشته باشیم که بروشور به دست مصرف کننده و کسی که در نهایت از محصول استفاده خواهد کرد می رسد.
طراحی و چاپ بروشور بسیار کم هزینه تر از طراحی و چاپ کاتالوگ میباشد.
بروشورها در قطع های مختلف چاپ می شوند و اندازه ی استانداردی برای آنها تعیین نشده است، معمولا با توجه به محصول، بسته بندی و سایر فاکتورهاف اندازه ی بروشور انتخاب می شود. بروشورها معمولا لت دار یا منگنه ای هستند. مدل لت دار آن در حدود 2 یا 3 لت را داراست.

نکات طراحی و چاپ بروشور:
از تصاویر با کیفیت استفاده کنید.
نسبت نوشته ها کمتر از عکس ها باشد.
از ظاهر و رنگ های جذاب استفاده کنید تا مخاطب را به خواندن بروشور دعوت کنید.
منبع: اشل پرینت