دلایل چاپ کارت ویزیت چیست؟

کارت ويزيت وسيله اي براي معرفي شما، شغل شما و ارائه راه هاي ارتباط با شماست. کارت ويزيت معمولا براي بازاريابي و تبليغات استفاده نمي شود و اين امر با چاپ کاتالوگ، چاپ بروشور و چاپ تراکت صورت مي پذيرد.

با اين همه چون کارت ويزيت اولين مرحله ي تعامل با مخاطب، مشتري و يا ارباب رجوع شماست، نوع کارت ويزيت و نحوه ي ارائه ي کارت ويزيت بسيار حائز اهميت است. کارت ويزيت اولين برخورد شما با کاربران خواهد بود و به طور غير مستقيم براي شما بازاريابي مي کند.

کارت ويزيت نشانه ي هويت و شخصيت کاري شماست، و در جايي که خود حضور نداريد از روي کارت ويزيت خود درباره ي شخصيت کاري شما قضاوت خواهد شد. بنابراين نسبت به کيفيت چاپ کارت ويزيت و جنس کارت ويزيت حساس باشيد. اندازه ي کارت ويزيت و ضخامت آن نيز در رده هاي بعدي اهميت قرار مي گيرند. طراحي و چاپ کاتالوگ

هميشه کارت ويزيت خود را در جاکارتي قرار دهيد، تا در هنگام ارائه ي آن مشخص شود که شما به کارت و حرفه ي خود اهميت مي دهيد، همچنين نگهداري کارت ويزيت در جاکارتي از کثيف شدن آن جلوگيري مي کند. سعي کنيد در هنگام ارائه ي کارت از دست راست استفاده کنيد و کارت را با احترام تقديم کنيد، توجه کنيد که رد انگشتتان روي کارت ويزيت باقي نماند.
منبع: اشل پرينت