درباره دکور مغازه لوازم آرایشی

دکوراسيون فروشگاه-از آنجايي که از اسم اين مغازه هم پيداست خانم ها به آنجا بيشتر ميآيند پس بايد از روحيه خريد آنها با خبر باشيم و بدانيم چگونه در اوج مرتبي همه چيز را براي بهتر ديده شدن کجا و چگونه قرار دهيم پيدا کردن شي مورد نياز با بهترين حالت ها: ?) قابل ديدن بودن اجناس اما در مرتب ترين حالت ?) دسته بندي از نظر جنسيت مواد مثل کرمهاي صورت....کرمهاي دور چشم.....کرمهاي با مارکهاي متفاوت و..................... ?) از شلوغ کردن ويترين و طبقات بپرهيزيد زيرا بيننده به دنبال شي خواسته خود گيج ميشود و از خريد پشيمان يا فروشنده را کلافه ميکند.بهترين حالت قرار دادن اشيا هم جنس يا هم مارک در جعبه هاي مقوائي مثل قوطي کفش اما همگي به يک ساز و يک رنگ ((((رنگ انتخابي براي مغازه)))) قرار داده در طبقات پايينتر دور از ديد ((براي ساختن تنها بايد از چسب هاي متري موجود در عرض زياد با رنگ دلخواه قوطي هاي سفارشي يا کفش را کاور کنيد درب قوطي يادتان نرود ?) با توجه به دکور چوبي که البته نميدانم به چه صورت است احتياج به يک رنگ ثابت براي ويترين پاکت هاي خريد و حتي قاب ا آيينه که بسيار واجب است و....حتي کارت مغازه .رنگي ميان صورتي و سرخابي رنگ است.......يا سي رنگ يا طلايي تيره که فکر نميکنم به راحتي و خوبي بتوان آن را در آوريد ?) ويترين را به يک مارک لوازم آرايشي يا يک عطر خاص اختصاص دهيد..... ?) ويترين شلوغ فراموش شود..... ?) بايد طوري ويترين را ترتيب دهيد که بيننده يا خريدار را به داخل مغازه بکشانيد ?) پوستر هاي مارکهاي آرايشي و عطر ها بهترين دکور با پس زمينه اي که به رنگ انتخابي هم خوان باشد بهترين براي ويترين و داخل مغازه است ?) آيينه را فراموش نکنيد اگر ديواري داريد که طبقه بندي ندارد و پشت پيشخوان هم قرار نميگيرد از آيينه در اندازه حد اقل ??در?? استفاده کنيد فرم دلخواه اما در اين ابعاد بهتر است دو يا سه آيينه به ديوار داشته باشيد........ ??) اگر کفپوش همخواني رنگي با وسايل انتخابي شما ندارد يک گبه يا گليمهاي کوچک ((?? در ?? حد اکثر)) استفاده کنيد.