نمایشگاه و اهمیت شرکت در آن چیست

در تعریفی گویا و کوتاه،را می توان تبلیغ زنده نامید،زیرا در نمایشگاه عواملی چون :تولید کننده توزیع کننده،مصرف کننده و کالا یا خدمات در یک زمان و مکان مناسب گرد هم آید .نمایشگاه مکانی جهت به نمایش گذاردن توانمندیها وپیشرفتهای یک منطقه یا کشور در زمینه های گوناگون است.همچنین برگزاری نمایشگاه موجب افزایش و بالا رفتن سطح اطلاعات ودانش عمومی ،علمی و فنی
بازدیدکنندگان می گردد. درجهان امروز بطور کلی نمایشگاهها صرفا به خاطر اهداف تجاری برگزارنمی گردد.به همین دلیل میزان موفقیت یک نمایشگاه صرفا به خاطر اهداف تجاری برگزار نمی گردد.به همین دلیل میزان موفقیت یک نمایشگاه را با ارزقراردادهایی که در طول برپایی نمایشگاه منعقد می گردد ارزیابی نمی کنند زیرا دستاوردهای یک نمایشگاه وسیع تر و گسترده تر است از مبادلات تجاری که در جریان دایر بودن نمایشگاه،میان تجار و غرفه داران صورت می پذیرد.ایجاد تفاهم و دوستی و گفت وگو میان ملتها از جمله ای دستاوردهاست امروزه اغلب کارشناسان امور تبلیغات و بازاریابی ،نمایشگاه ها را از مهمترین شیوه های بازاریابی تلقی می کنند و با ذکردلایلی ثابت می کنند که بازده مستقیم شرکت در یک نمایشگاه چندین برابر هزینه های انجام شده ،و نتانیج سیارچشمگیرتر ازروشهای تبلیغی دیگر است.برای مثال در سال شرکتهای آلمانی حدود پنج میلیارد یورو را صرف شرکت در نمایشگاههای گوناگون ی کنند.در ایالات متحده نیز شرکتها برای رسیدن به اهداف خود بهترین روش را جهت بازاریابی حضور در نمایشگاه می دانند بگونه ای که در تخصیص بودجه (14) درصد را صرف شرکت در نمایشگاه (9)در صد را به مکاتبه پستی با مشتریان و فقط (5/1) درصد از بودجه را صرف تبلیغ به روشهای دیگرمی کنند همجنین بررسیها نشان می دهد ارتباطی که در یک نمایشگاه میان غرفه دار و بازدید کننده برقرارمی شود می تواند تا دو سال بعد از نمایشگاه همچنان دوام داشته و تاثیرگذار باشد.در حال حاضر نمایشگاه از شکل ابتدایی گذشته اش بسیار فاصله گرفته و کارکرهای اموزشی،تبلیغاتی و اطلاعاتی آن،بسیار اهمیت پیدا کرده است.حضور در نمایشگاه از جمله فعالیتهاییاست که در زمینه بازاریابی مقرون به صرفه است و درآنجا شرکتها فرصتی را برای دیدار حضوری با مشتریان پیدامی کنند. شرکت کنندگان در نمایشگاه درمدتی محدود ومعین ودر مکانی با تسهیلات و امکانات مناسب ،فرصتهای بی شماری را برای تحقیق وبررسی وضعیت بازار،دیدار با رقبا و تماشای آخرین دستاوردها در زمینه های گوناگون بدست می آورند. ساخت غرفه

خریداری که از نمایشگاه بازدید می کند در واقع این فرصت را دارد تا محصولات را از نزدیک ببیند،لمس کند و مورد تجزیه وتحلیل قراردهد.یعنی کارهایی را انجام دهد که حتی تلفن و یا اینترنت چنین امکانی را برای او فراهم نمی آورد.هماکنون کشورهای پیشرفته جهان با اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت (WTO) آشنایی کافی دارند و روشهای نوین تبلیغات و بازاریابی ،سیستم بسته بندی صادراتی ،اصول و فنون مذاکرات و قراردادهای بازرگانی،استانداردها و مکانیزم های ورود به بازارهای جهانی را بخوبی می شناسند و از ساختار بازارهای مختلف و ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشورهای هدف اگاهی کامل دارند.در نتیجه میزان موفقیت هرشرکت یا کشور در امر صادرات ، بستگی به پارامترهای یادشده بالا دارد که جزو رسالتهای مهم نمایشگاه به شمار میرود.