اصول طراحی کارت ویزیت

چنانچه صاحب تجارت يا خدماتي باشيد و لازم باشد با مشتري ، مخاطبان و يا مصرف کنندگان محصول خود ارتباط برقرار کنيد، نياز به کارت ويزيت را احساس کرده ايد. کارت ويزيت نشانه اي از شماست که مخاطب همراه خود نگاه مي دارد تا براي تماس بعدي با شما به آن مراجعه کند. اما همان طور که شايد شما نيز تجربه کرده ايد، مردم تنها انواع خاصي از کارت هاي ويزيت را نگاه مي دارند. طراحي اصولي کارت ويزيت به شما کمک مي کند، عمر کارت ويزيت خود را نزد مشتريان بالاتر برده و اعتبار کارت خود را افزايش دهيد.

از طراحي تا چاپ کارت ويزيت
براي طراحي کارت ويزيت خود، حتما به يک طراح گرافيک مراجعه کنيد. در ابتدا مشخص کنيد که با کارت ويزيت خود قصد داريد چه پيام يا پيام هايي را به مخاطب خود برسانيد. طراحي و چاپ کاتالوگ
پيام هاي لايه اول: پيام هايي نظير نام شرکت يا خدمات-معرفي برند و لوگو – اطلاعات تماس
پيام هاي لايه دوم: محصولات يا خدماتي که ارائه مي دهيد. معمولا به صورت فهرستي بسيار خلاصه و يا به کمک تصوير بيان مي شود.
پيام هاي لايه سوم: هويت شرکت شما، که ارتباط مستقيمي به نحوه ي طراحي، ترکيب بندي و کمپوزيسيون کارت ويزيت دارد. اين لايه مي تواند مفاهيمي نظير عملگرا بودن شرکت، قابل اعتماد بودن، پايداري و تجربه، رسمي و اداري بودن و يا برعکس صميمانه بودن و … را القا کند. در اين لايه انتخاب رنگ هاي غالب کارت ويزيت، عمودي يا افقي بودن، فونت و گشتالت کلي کارت ويزيت نقش عمده را ايفا مي کنند.
منبع: اشل پرينت