آشنایی طراح با جزییات

طراح غرفه هنگام ساخت بايد به ريزه کاريهاي زيادي توجه داشته باشد پس از انتخاب طراح ، مدير غرفه يا مسئول نمايشگاه بايد جزييات کار را براي او تشريع کند و اطلاعات ذيل را در اختيار او قرار دهد
- مشخصات دقيق کالاهاي مورد نمايش ( ابعاد، وزن و رنگ و....)
- تعداد افراد شاغل در غرفه
- نحوه استقرار کارکنان و وظايف هر يک
- محل استقرار تجهيزات جهت ارائه و نمايش
- تعداد بازديدکنندگاني که همزمان مي توانند در غرفه مذاکره يا بازديد داشته باشند
- تعداد مدعوين يا مهمانان خاص
- فضاي مورد نياز براي انبار کردن يا نگه داري کالا در غرفه
- اطلاعات لازم در مورد برق ، آب ، تلفن و ساير خدمات مورد نياز
- قوانين و مقرارت سازمان برگزار کنندهعوامل مؤثر در طراحي غرفه
چندين پارامتر در طراحي غرفه نقش موثر دارند که مي توان به موارد زير اشاره نمود
- موقعيت شرکت در ارتباط با بازار و رقيبان
- ويژگيهاي اقليمي و فرهنگي محل برگزاري
- تعدد کالاهاي مورد نمايش (پرهيز از تراکم کالا)
- بودجه اختصاص يافته براي طراحي و ساخت
- تناسب غرفه با اهداف مشارکت
- پيام مورد نظر- احساسي که مايليم در ذهن بيننده ايجاد کنيم.نکات مهم در طراحي غرفه
در طراحي غرفه موارد زير را بايد مورد توجه قرارداد .
- سادگي و سهولت در ارائه طرح
- مسايل فني از قبيل ( نور – رطوبت – مسير ورود وخروج – مقاومت کف و. . . . )
- تمايز غرفه مورد نظر نسبت به ساير غرفه ها
- رعايت فضاي مورد نياز ( مذاکره- نمايش کالا و . . . )
- رعايت تناسب وسعت غرفه نسبت به غرفه هاي مجاور
- محل و موقعيت غرفه
- انتخاب معقول همسايگان مجاورمحدوديت هاي طراحي
هر طراح در حوزه کار خود با عوامل محدود کننده اي روبرو ست که آزادي عمل را از او سلب مي کند مهمترين عامل محدود کننده هزينه اي است که غرفه دار براي طراحي و ساخت غرفه در نظر گرفته است . عوامل ديگر عبارتند از :
- ميزان مجاز باري که مي توان در کف سالن نمايش قرارداد
- ميزان ارتفاع مجاز که توسط نمايشگاه يا سازمان دهنده تعيين مي گردد
- ابعاد ناحيه اي که غرفه در آن ساخته مي شود
- تعداد کارکنان غرفه
- وجود موانع فيزيکي ( ستون و...) در محل غرفه
- موقعيت غرفه در سالن و کل نمايشگاهامکانات و تجهيزات مورد نياز جهت طراحي و ساخت غرفه
همانگونه که قبلا بيان گرديد طراحي غرفه تلفيقي است از فن و هنر ، لذا وسايل مورد نياز براي اين کار نيز سنخيتي فني و هنري خواهد داشت.
امکانات لازم براي طراحي و ساخت غرفه موارد ي است از قبيل آب ، برق، وسايل سمعي بصري، تجهيزات اداري ، وسايل تزييني و وسايل رفاهي و پذيرايي که مورد استفاده قرار مي گيرد.
در خصوص مسايل فني کالا ها و دستگاههاي نمايشي ، از نظرات مشورتي مهندسين و کارشناساني که مسئول نمايش يا معرفي کالا مي باشند بهره برداري مي گردد که از غرفه اي به غرفه ديگر و با توجه تنوع کالايي ، فرق مي کند ولي نحو ه چيدمان ، نور پردازي ، نوع رنگ و مسايل گرافيگي که جنبه هنري دارد توسط دکوراتورها انجام مي پذيرد .