اصول دکوراسیون محل کار

همه ما همواره مايليم دکوراسيوني زيبا براي محل کار و زندگيمان طراحي کنيم اما ممکن است شغل و تخصصمان ربطي به چيدمان و طراحي نداشته باشد. اگر بخواهيم خودمان محل زندگي و کارمان را بياراييم چه؟ اصولش را بخوانيد. البته اين به معناي طراحي داخلي تخصصي براي خانه نيست بلکه صرفاً چيدماني است که معيار زيبايي شناسي آن، رضايت ما يا نزديکانمان از آن نحوه آرايش است. بي شک بهترين راه براي دستيابي به يک دکوراسيون زيبا و کاربردي کمک گرفتن از يک طراح داخلي براي آرايش مکان هايي است که با آنها سروکار داريم. طراح متخصص به دليل ديدگاه تربيت شده اش با نگاهي متفاوت به اشيا و روابط آنها مي نگرد و با بهره گيري از اصولي که مي داند، از روابط بين اين اشيا در جهت کاربري بهتر و آسايش کاربر استفاده مي کند. در طراحي هر فضا همواره اصول علمي و زيبايي شناسي بسياري رعايت مي شوند. اين قواعد بسته به نوع فضا و ساختار آن متفاوتند. به عنوان مثال برخي از اصولي که در طراحي فضاي داخلي يک آپارتمان مسکوني رعايت مي شوند در طراحي فضاي يک دفتر اداري به کار نمي روند. از اين رو هر چند دانستن اين اصول براي فردي غيرمتخصص دشوار و غيرضروري است، اما آگاهي از نکاتي کلي که ميتوانند فرد را در آرايش محل زندگي خود ياري دهند، خالي از لطف نيست. با استفاده از اين نکات ضمن رعايت اصول اوليه در چيدمان، سليقه شخصي مان را نيز مي توانيم به کار گيريم. آشنايي با عناصر بصري در طراحي ابزاري وجود دارد که به طراح کمک مي کند تا به وسيله آن، آنچه در ذهن دارد را بيان کند. اين ابزار، عناصر بصري هستند. از نقطه، خط و شکل گرفته تا رنگ، بافت و حرکت همگي از جمله عناصر بصري اند. در اينجا مي خواهيم با بعضي از اين عناصر و برخي قواعد که برگرفته از کاربرد اين عناصر در طراحي داخلي هستند، آشنا شويم. ?) شکل: نقطه ها، خط را تشکيل مي دهند و خط شاخص شکل است. به بيان بهتر خط بيروني يک شيء يا محيط آن را شکل گويند. در طراحي سه شکل اصلي وجود دارد. مربع، دايره و مثلث متساوي الاضلاع. هر يک از اين سه شکل داراي ويژگي هايي مخصوص به خودند و به هر يک از آنها حالت و خصوصياتي نسبت داده شده است که يا به علت شکل ذاتي آنها بوده، يا به علت واکنش دستگاه فيزيولوژيکي رواني انسان ها يا به دليل تعابير خاص فرهنگي. مثلاً به مربع حالت بي حرکتي، صداقت، صراحت و مفهوم تفکر نسبت داده شده و دايره بي انتهايي، گرما و محفوظ بودن را تداعي مي کند. با ترکيب انواع اين سه شکل اصلي مي توان تصوير کليه شکل هاي ممکن در ذهن بشر يا اشکال موجود در طبيعت را ساخت. در طراحي فضاي منزل خود مي توان با استفاده از احجام و تصاوير گوناگون که اشکالي متفاوت و متناسب با ديگر اشيا و وسايل دارند، تنوع و هماهنگي ايجاد کرد. ?) فضا: در اينجا فضا محدوده اي است که در دسترس کاربران قرار گرفته. در طراحي داخلي، استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محيط بسيار مهم است. همچنين ارتباط بين انسان با فضاهاي داخلي يکي از فاکتورهاي برجسته طراحي است که به کمک دانش «ارگونومي» (Ergonomy) و يکي از ابزارهاي آن يعني «اندام سنجي» (Anthropometry) ميسر است. در طراحي داخلي مي بايست رابطه درست انسان با فضا تعريف شود و ابعاد بدن انسان براي رعايت حدود دسترسي و کاربري آسان مدنظر قرار گيرد. ?) فرم: بسياري مفهوم فرم (Form) را با شکل (Shape) اشتباه مي گيرند. منظور از فرم توده فيزيکي يک شيء است که سه بعدي بوده و وزن دارد. فرم معمولاً به پوسته بيروني بنا نسبت داده مي شود، در حالي که فضاي داخلي هم فرم خاص خود را تشکيل مي دهد.